Brief van UNESCO over voorgenomen gaswinning Ternaard

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Bodem
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 20-05-2022
Documentdatum 29-03-2022
Onderwerp Gaswinning uit kleine gasvelden

Publicaties