Wob-verzoek rapportage en foto’s van de trap van het bedrijfsongeval van 2 juni 2017 - 01. Arbo Zaakoverzicht 411701116.pdf

Omschrijving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juni 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de rapportage en foto’s van de trap van het bedrijfsongeval van 2 juni 2017. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vier documenten aangetroffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 06-07-2018
Documentdatum 22-06-2018

Publicaties