Kamerbrief over een samenhangend pakket ter verduurzaming van de glastuinbouw

Omschrijving

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord, de samenhang met de uitvoering van het klimaatakkoord en de randvoorwaarden die het kabinet creëert om de glastuinbouw verder te verduurzamen.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Klimaatverandering
  • Natuur en milieu
  • Ondernemen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 22-04-2022
Documentdatum 22-04-2022
Onderwerp
  • Landbouw en tuinbouw
  • Duurzame economie
  • Belastingen voor ondernemers

Publicaties