Besluit bouwwerken leefomgeving

Omschrijving

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Bouwen en verbouwen
  • Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 24-09-2018
Documentdatum 02-07-2018
Onderwerp
  • Grondwet en Statuut
  • Bouwregelgeving
  • Omgevingswet

Publicaties