Rekenregels per 1 juli 2022

Omschrijving

Per 1 juli 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. Rekenregels, inclusief bijlagen I.1 en I.2 (PDF | 5 pagina's | 90 kB) Bijlagen II.1 - II.3 (PDF | 6 pagina's | 167 kB) Bijlagen II.4 - II.5 (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 03-06-2022
Documentdatum 03-06-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties