Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel intrekking Wet maatregelen woningmarkt 2014

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel intrekking Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing). De vragen werden gesteld door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp
  • Woning huren
  • Woning verhuren

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wetsvoorstel-intrekking-wet-maatregelen-woningmarkt-2014-ii-afschaffing-verhuurderheffing.pdf