Beschikking vergunningverlening Wet op het bevolkingsonderzoek voor een amendement op De Maastricht Studie voor een tweede meetronde (wave 2)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Onbekend thema
Documentsoort Vergunning
Publicatiedatum 16-06-2021
Documentdatum 16-06-2021

Beschikking van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van
houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een amendement op De Maastricht Studie voor een tweede meetronde (wave 2)

Publicaties