Toespraak van minister Van Veldhoven bij symposium stikstofarm bouwen

Omschrijving

Toespraak van minister Van Veldhoven bij symposium stikstofarm bouwen, op 12 december 2019 in Den Haag. Alleen het gesproken woord geldt.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Natuur en milieu
  • Stoffen
  • Klimaatverandering
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 12-12-2019
Documentdatum 12-12-2019
Onderwerp
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Aanpak stikstof

Dank voor uw uitnodiging om hier te spreken. Ik ben mij terdege bewust dat ik omringd ben met een aantal koplopers uit de bouw.

Ik gebruik de woorden 'koplopers' en ‘bouw’ bewust. Het woord 'bouw', omdat ik me realiseer dat u als bouwers flink gebukt gaat onder de stikstof- en PFAS-problematiek, en dat terwijl uw aandeel in problematiek gering is. Daarin voel ik mee.

We hebben maatregelen aangekondigd. Om stikstofruimte te creëren. Om de bouwproductie op peil te houden. Maar een uitdaging zal zijn en blijven of we het streefaantal van 75.000 woningen halen.

Tegelijkertijd gebruik ik ook dat woord 'koplopers', omdat u als geen ander lijkt te realiseren dat een crisis ook kansen biedt. Dat het vandaag over stikstof mag gaan, maar dat het in feite om alle vormen van emissie gaat. Dat het probleem niet alleen zit in wat we bouwen, maar ook in hoe we bouwen. En dat ook de bouwsector zijn duit in het zakje kan doen, door stappen te zetten in de richting van een emissievrij bouwproces. En dat doet u in deze propositie.

Dit stuk papier toont aan dat u vandaag al uw verantwoordelijkheid wilt nemen. U zegt zoveel als:

Linksom of rechtsom moet in de manier hoe we bouwen verandering komen. De toekomst ligt niet meer bij diesel-aggregaten of zwaar vervuilende machines. Niet meer bij materialen, waarvan de winning, bewerking en het transport zorgen voor een grote belasting van de aarde.

De logistiek moet efficiënter. De bouwketen moet schoner. Zij zal moeten verduurzamen net als ons autoverkeer. Dat vraagt om een groter verbouwing, waarbij jullie al getoonde innovatiekracht verder moet worden ingezet.

U vraagt mij, de overheid, om die innovatie te ondersteunen, aan te jagen en te versnellen. Dat ga ik zeker doen. Ik ga kritisch kijken of ons beleid uitbreiding of aanpassing behoeft om jullie nog beter bij te staan.

In het Klimaatakkoord hebben wij al afgesproken dat overheden gezamenlijk toewerken naar klimaatneutraal en circulair aanbesteden. Verder wil ik in gesprek gaan met andere overheden om ook in de woningbouw te komen tot klimaatneutrale aanbesteding. BZK, I&W, de RVB en RWS zijn een samenwerking gestart om deze overgang naar emissievrij bouwen verder te versnellen.

Hierin nemen wij graag jullie verhaal – de koplopers uit de bouwsector – mee. Deze constructieve propositie vanuit de sector zie ik als een uitgestoken hand. Ik neem deze hand graag aan.

Voor de korte termijn maak ik mij hard om u de komende tijd aan het werk te houden. Voor de lange termijn maak ik mij met u en de Rijkspartners hard om te innoveren en te vergroenen. Zodat een emissievrij Nederland sneller tot stand komt. Uw propositie strekt daarbij tot voorbeeld voor anderen.

Ik dank jullie wel.

Publicaties