Rekenregels per 1 januari 2023 - Bijlagen II.1 - II.3

Omschrijving

Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties