Besluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens

Omschrijving

Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit burgerluchthavens in  verband met helikopterluchthavens op en nabij ziekenhuizen en in verband met onbemande luchtvaartuigen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 27-08-2020
Documentdatum 27-08-2020
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: wijziging-van-het-besluit-burgerluchthavens-i-v-m-helikopterluchthavens-op-en-nabij-ziekenhuizen-en-i-v-m-onbemande-luchtvaartuigen.pdf