Gezonde plannen

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 23-11-2010
Documentdatum 23-11-2010
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

In deze publicatie vindt u informatie voor bestuurders en ambtenaren van ruimtelijke ordening en bouwen, milieu, gezondheid en welzijn.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • kader;
  • een gezonde omgeving;
  • planprocessen en instrumenten;
  • instrumentenbeschrijvingen;
  • instrumentenoverzichten.

Datum van uitgave: november 2008 / bestelcode: 8360

Publicaties