Jaarverslag 2020 - Commissie Bijzondere Situaties

Omschrijving

De Commissie Bijzondere Situaties verantwoordelijk voor de onafhankelijke uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties. Zij beoordeelt de aanvragen, bepaalt welke extra hulp geboden kan / moet worden en neemt daarin besluiten. De geboden ondersteuning kan variëren van het inschakelen van praktische hulp of zakelijke ondersteuning tot het toekennen van een financiële vergoeding of opkoop van de woning.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 13-04-2021
Documentdatum 12-04-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties