Besluit op Wob-verzoek over algemeen-verbindendverklaring cao Beroepsgoederenvervoer

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de algemeen-verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 25-08-2020
Document creatiedatum 25-08-2020
Onderwerp
  • Arbeidsovereenkomst en cao
  • Goederenvervoer

Publicaties