Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting Financiën aandelenemissie Air France-KLM

Omschrijving

Ministers Kaag (Financiën) en Harbers (IenW) sturen de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de 3e incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 over aandelenemissie Air France-KLM.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 04-11-2022
Documentdatum 04-11-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: aanbiedingsbrief-verslag-schriftelijk-overleg-inzake-nadere-vragen-over-de-derde-incidentele-suppletoire-begroting-financien-inz-...-c3f3a54.pdf