Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 - veelgestelde vragen mbo vavo en overige volwasseneneducatie

Omschrijving

Antwoorden op over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021, die op 25 mei jl. gepubliceerd is.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 01-07-2020
Documentdatum 01-07-2020
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties