Ontwerp van de Subsidieregeling Stichting CAOP 2020

Omschrijving

Regeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2020).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 19-11-2019
Documentdatum 18-11-2019

Publicaties