Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Omschrijving

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Sociale zekerheid
  • Basisonderwijs
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-03-2022
Documentdatum 01-03-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Schulden
  • Taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Gezondheid en preventie

Publicaties