Beslisnota bij Kamervragen over handjeklap tussen IenW en fabrikant emissiearme stalvloer

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Stoffen
  • Lucht
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 27-10-2022
Onderwerp
  • Aanpak stikstof
  • Luchtkwaliteit
  • Veehouderij

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: 2022227470-4-beslisnota-beantwoording-kamervragen-vestering-pvdd-over-handjeklap-ienw-met-fabrikant-ecovloer.pdf