Toespraak minister Harbers bij opening ondertunneling A2-N2 Eindhoven

Omschrijving

Minister Harbers verrichtte op 2 oktober de officiële opening van de ondertunneling A2/N2 bij Eindhoven. Harbers: ‘Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we in mijn visie moeten werken aan een toekomstbestendige en robuuste economie en infrastructuur. Voor een groeiend Nederland met steeds meer inwoners die zich allemaal willen verplaatsen, die allemaal een eigen dak boven hun hoofd willen hebben, die in alle vrijheid en comfort willen reizen, naar werk, familie of sportclub. Een Nederland met een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven, waar de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer goed geregeld is. Dat betekent tegelijkertijd werken aan onderhoud van onze excellente infrastructuur. We werken nu aan de grootste onderhoudsbeurt van de infrastructuur ooit!’

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 03-10-2023
Documentdatum 03-10-2023
Onderwerp Wegen

Beste mensen,

Ik hoef u niet het belang van deze regio te schetsen voor Nederland en Europa.
Ik hoef u denk ik ook niet te vertellen dat bij een sterke economische en kennis regio een robuuste state-of-the-art infrastructuur hoort.
En ik hoef u zeker niet te vertellen dat een gezonde economische ontwikkeling met een excellent vestigingsklimaat staat of valt met een goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer; over weg, spoor, water, door de lucht en op de fiets.

Wat ik u wél wil vertellen is dat ik ontzettend trots ben op hetgeen hier in de regio Eindhoven is bereikt de afgelopen jaren door de gemeente en haar partners.
Voor de bereikbaarheid van Nederland en deze regio in het bijzonder.
Hier is letterlijk flink aan de weg getimmerd.

U weet natuurlijk ook waarvoor u het doet.
Kijk alleen al maar het gebied waar we nu zijn.
Met de Brainport Industries Campus, bedrijventerrein GDC 8 en Eindhoven Airport heeft u economisch goud in handen.
Waar nu nog duizenden mensen werken, maar straks mogelijk tienduizenden mensen.
Allemaal mensen die met de auto, trein of fiets naar hun werk moeten reizen.
De gemeente Eindhoven investeert dan ook, met steun van de gemeente Oirschot, de provincie en het Rijk al jaren fors in de bereikbaarheid van Eindhoven Noordwest.

Belangrijk onderdeel en juweel in de derde en laatste fase was deze miljoenen kilo’s wegende tunnelbak waar wij nu zijn.
Met recht een sterk staaltje bouwkunst.
Laat dat maar aan de vakmensen en harde werkers van Strukton over!  
Bovendien is door slim ontwerpen en faseren zo min mogelijk hinder ontstaan voor weggebruikers.
En is de tunnel eerder dan gepland deze zomer al in gebruik genomen
Echt klasse.

Al eerder zijn er een prachtige boogbrug, fietstunnel, snelfietsroute en een hoogwaardige OV-verbinding tot stand gebracht. En nu als dus kers op de taart deze tunnel.

Dames en heren,
Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we in mijn visie moeten werken aan een toekomstbestendige en robuuste economie en infrastructuur.
Voor een groeiend Nederland met steeds meer inwoners die zich allemaal willen verplaatsen, die allemaal een eigen dak boven hun hoofd willen hebben, die in alle vrijheid en comfort willen reizen, naar werk, familie of sportclub.
Een Nederland met een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven, waar de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer goed geregeld is.  
Dat betekent tegelijkertijd werken aan onderhoud van onze excellente infrastructuur.
We werken nu aan de grootste onderhoudsbeurt van de infrastructuur ooit!
Onze bruggen, viaducten en sluizen moeten hoognodig aangepakt worden om verdere storingen en defecten te voorkomen.
Een goede bereikbaarheid is geen luxe.
Het zegt iets over de staat en kracht van ons mooie land.
En ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik ben op onze excellente infrastructuur.  

Maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
Dat moeten we zo houden en dat betekent elke dag weer hard werken, aan nieuwe infra en aan onderhoud.

Voor een mooi en gezond land waarin iedereen in vrijheid, veilig en comfortabel kan reizen.
Waar je ook woont of werkt!
We moeten kortom alles in het werk stellen voor een goed bereikbaar en mobiel land.
Dat betekent bereikbaarheid in alle delen van Nederland, schonere, slimmere en veiligere automobiliteit en een betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig hoofdwegennet.

Dames en heren.
Tot slot wil ik de gemeente Eindhoven, Strukton en andere betrokken partijen feliciteren met het afronden van dit project. Een mooi huzarenstukje en een passend slot voor alle werkzaamheden die hier zijn verricht.
Hulde!

Publicaties