Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage handhaving Schiphol

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage handhaving Schiphol (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-03-2023
Documentdatum 08-03-2023

Publicaties