Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 13 pagina's | 673 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 24-03-2023
Documentdatum 23-03-2023
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties