Aanbieding 2e voortgangsrapportage PFAS Zeeland

Omschrijving

Afschrift van de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan minister Harbers, staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) en gedeputeerde Van der Velde. De brief gaat over de 2e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland. De rapportage gaat over het 2e kwartaal van 2022.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp PFAS

Publicaties