Aanvullende aanwijzing vanwege verspreiding coronavirus vanaf 11 september 2020

Omschrijving

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een aanvulling per 11 september 2020 op verschillende maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De aanvulling is van toepassing op het leerling- en doelgroepenvervoer. Autoriteiten krijgen de opdracht om bij het vervoer niet te handhaven op het geldende gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje door leerlingen en jongeren tot en met 17 jaar. Op basis van deze opdracht stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Ziekten en behandelingen
  • Veiligheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 21-09-2020
Documentdatum 10-09-2020
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Infectieziekten
  • Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Publicaties