Toezicht Defensie 2021 in vogelvlucht

Omschrijving

Rapport van het Toezichtberaad Defensie

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
 • Defensie
 • Defensie
 • Defensie
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 18-05-2022
Documentdatum 29-04-2022
Onderwerp
 • Defensiematerieel
 • Defensiepersoneel
 • Defensieterreinen
 • Beveiligingsautoriteit
 • Functionaris Gegevensbescherming
 • Inspectie Militaire Gezondheidszorg
 • Inspectie Veiligheid Defensie
 • Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
 • Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen
 • Militaire Luchtvaart Autoriteit

Publicaties