Nota ter besluitvorming Invulling vervolg Subsidieregeling praktijkleren per 2024

Omschrijving

Nota ter besluitvorming bij Invulling van de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren per 2024.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 11-09-2023
Document creatiedatum 19-06-2023
Onderwerp Passend onderwijs

Publicaties