Besluit Wob-verzoek afbouw gaswinning Groningen 2018 (Deelbesluit 2) - Documenten besluit over afbouw gaswinning 2018

Omschrijving

Vervolgbesluit op een verzoek om documenten over het versneld afbouwen van de Groningse gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit de periode 1 november 2017 tot 1 augustus 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 28-09-2022
Documentdatum 28-09-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties