Beslisnota gunning A27 Houten Hooipolder

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Wegen

Publicaties