Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 10

Omschrijving

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-01-2023
Documentdatum 16-01-2023
Onderwerp Adoptie

Publicaties