Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel verhoging strafmaximum doodslag

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Rechtspraak
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Straffen en maatregelen

Publicaties