Nota ter informatie Resultaten Impactanalyse verlaging activiteitenniveau Schiphol

Omschrijving

De nota gaat over de voornaamste bevindingen uit het onderzoek 'Impactanalyse verlaging activiteitenniveau Schiphol'. Het onderzoek richtte zich op de brede maatschappelijke effecten van het sluiten van de Polderbaan.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-06-2022
Documentdatum 24-06-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties