Meerjarenversterkingsplan in beeld

Omschrijving

Een meerjarenversterkingsplan (MJVP) voor de gehele resterende versterkingsopgave in Groningen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 15-11-2021
Documentdatum 16-11-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties