Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanpassing aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

Omschrijving

Staatssecretaris Visser stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Luchtvaart
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-04-2021
Documentdatum 11-04-2021
Onderwerp Defensieterreinen

Publicaties