Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) aan.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-11-2022
Documentdatum 11-11-2022
Onderwerp Woning verhuren

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: aanbiedingsbrief-bij-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-uitvoeringswet-huurprijzen-woonruimte.pdf