Jaarplan 2023 - Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Omschrijving

Het Jaarplan bevat een weergave van de taken van de Kustwacht, de prioriteiten uit het Justitieel Beleidsplan, de actuele externe factoren die de taakuitvoering beïnvloeden en de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken Landen en ministeries.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Defensie
  • Koninkrijksrelaties
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 27-01-2023
Documentdatum 26-01-2023
Onderwerp
  • Defensiepersoneel
  • Defensiematerieel
  • Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties