Planningsoverzicht vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (2019)

Omschrijving

In dit overzicht staan per kwartaal de stukken zoals wetsvoorstellen, brieven, en rapportages die naar verwachting naar de Tweede Kamer gaan.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 24-12-2018
Documentdatum 24-12-2018
Onderwerp Democratie

Publicaties