Rekenregels per 1 januari 2023

Omschrijving

Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. Rekenregels, inclusief bijlage I.1 en I.2 (PDF | 5 pagina's |130 kB) Bijlagen II.1 - II.3 (PDF | 6 pagina's |122 kB) Bijlagen II.4 - II.5 (PDF |  pagina's |120 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties