Vrijstellingsregeling Wft

Omschrijving

Regeling van de Minister van Financiën van 4 februari 2019, 2019-16957, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft en de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Europese zaken
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 04-02-2019
Documentdatum 04-02-2019
Onderwerp Brexit

Publicaties