VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2015

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 18-05-2016
Documentdatum 18-05-2016
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties