Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet

Omschrijving

Via de risicoverevening krijgen zorgverzekeraars een compensatie voor de extra zorgkosten die (chronisch) zieken hebben. Deze brochure gaat in op thema’s die relevant zijn voor de risicoverevening. Aan bod komen: het doel, de achtergrond, de financiële vormgeving en de spelers die bij de risicoverevening zijn betrokken.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 30-11-2017
Documentdatum 30-11-2017
Onderwerp Zorgverzekering

Publicaties