IBI-Nieuwsbrief nummer 93

Omschrijving

Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 23-03-2020
Documentdatum 20-03-2020
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

In deze nieuwsbrief:

  1. Maatregelen coronavirus
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  3. Aanlevering jaarstukken
  4. Bommenregeling
  5. Lokale heffingen
  6. SiSa – Single information Single audit
  7. Informatie voor derden (Iv3)
  8. Regiodagen Gemeentefinanciën
  9. Beantwoording Kamervragen beleidsdoorlichting SKB

Publicaties