Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Omschrijving

Besluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Energie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 26-04-2019
Documentdatum 25-04-2019
Onderwerp Duurzame energie

Publicaties