Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden

Omschrijving

Afspraken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met gemeenten, provincies en veehouders over de spelregels bij uitbreiding van veehouderijen rondom beschermde natuurgebieden. Deze afspraken gaan specifiek over hoe om te gaan met een toename van de stikstofuitstoot.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Stoffen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 05-11-2019
Documentdatum 08-07-2007
Onderwerp Aanpak stikstof

Publicaties