Besluit Woo-verzoek over Maastricht Aachen Airport - Lijst van documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om documenten over Maastricht Aachen Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 27-09-2022
Documentdatum 19-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties