Assessment stand van zaken versterken

Omschrijving

In dit assessment van de versterkingsoperatie gaan we achtereenvolgens in op de huidige stand van zaken van (de aanbesteding van) opname en beoordeling, de te verwachten productie in de rest van het jaar, en te nemen acties om deze productie te realiseren en mogelijk te verhogen.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 26-06-2019
Documentdatum 23-05-2019
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties