2e nota van wijziging Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Omschrijving

De nota bevat aanvullende wijzigingen in het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-02-2019
Documentdatum 14-02-2019
Onderwerp Corporate governance

Publicaties