Besluit op Wob-verzoek over op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 15-10-2021
Document creatiedatum 15-09-2021
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties