Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de gemeenten een brief over de hoofdlijnen van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Netwerken
  • Natuur en milieu
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 13-09-2022
Documentdatum 13-09-2022
Onderwerp
  • Aardgasvrije wijken
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Gemeenten

Publicaties