Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken op het gebied van het varend ontgassen. Ook doet hij de toezegging af aan het Tweede Kamerlid Alkaya (SP). De toezegging ging over de kosten van ontgassingsinstallaties. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties