ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn, Aanvullende module voor ministeries, beroepsorganisaties en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 15-03-2010
Documentdatum 15-03-2010
Onderwerp Dienstenrichtlijn

ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn, Aanvullende module voor ministeries, beroepsorganisaties en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties

Publicaties