Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio's

Omschrijving

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GL) over het voortgezet onderwijs in krimpregio's, met name in Groningen en Drenthe.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-10-2018
Documentdatum 01-10-2018
Onderwerp
  • Bevolkingsdaling
  • Financiering onderwijs

Publicaties